Noclegi w górach
Informacje oraz oferta noclegowa
 

Baza Noclegowa

Baza noclegowa jest jednym z bazowych elementów zagospodarowania turystycznego, w którego skład wchodzą rozmaite obiekty noclegowe i urządzenia towarzyszące, pozwalające turystom na przebywanie poza miejscem stałego zamieszkania w warunkach przybliżonych do ich niezmiennych upodobań. Przykładem są noclegi w górach.  noclegi w górach 1Charakter i struktura bazy noclegowej w znacznym stopniu zależą od uwarunkowań przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych. Termin spotykany również pod nazwą - baza urlopowa jako szczególny przykład bazy noclegowej. Bazę noclegową ze względu na okres jej wykorzystywania w ciągu roku podzielić można na: całoroczną - obiekty świadczą usługi cały rok np. hotel, sezonową - obiekty prowadzą usługi w określonej części roku np. niektóre schroniska młodzieżowe funkcjonujące tylko w okresie wakacji. Ze względu na dostępność, bazę noclegową można podzielić na: otwartą - obiekty przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych pobytem, które posiadają dokument poświadczający tożsamość i środki pieniężne pozwalające na zakwaterowanie, zamkniętą - obiekty przeznaczone dla określonej grupy osób, które są w posiadaniu odpowiednich uprawnień do korzystania z tego typu obiektów np.: uzdrowiska. Bazę noclegową tworzą obiekty noclegowe, w których świadczone są różnego rodzaju usługi związane z pobytem turystów. W aspekcie obiektów noclegowych, zgodnie z polskim prawem, wyróżnia się obiekty hotelarskie charakteryzujące się: podziałem na pokoje, liczbą pokoi przekraczającą określone w przepisach minimum oraz świadczeniem us noclegi w górach 2ług hotelarskich tj. słanie łóżek, sprzątanie, posiłki. W naszym kraju stosuje się podział obiektów noclegowych zamieszczony w Ustawie o usługach turystycznych z roku 1997 oraz podział używany w opracowaniach GUSu. Nadawanie kategorii bazą noclegowym ma na celu określenie jakości usług turystycznych oferowanych przez poszczególne obiekty hotelarskie. W Polsce wymogi dotyczące wyposażenia, urządzeń i instalacji technicznej, zakresu świadczonych usług oraz kwalifikacji zatrudnionego personelu, określono w Ustawie o usługach turystycznych oraz w rozporządzeniach ministra gospodarki. Ewidencją obiektów hotelarskich i przyznawaniem kategorii zajmuje się marszałek województwa. Nazwy obiektów hotelarskich tj.: hotele, motele, pensjonaty, podlegają ochronie prawnej i nie można ich stosować jeśli nie uzyska się odpowiedniej kategorii. Przepis ten czasami bywa przez przedsiębiorców pomijany przez stosowanie nazw podobnych, które mogą wprowadzić turystę w błąd np. motelik - nazwa sugeruje, że dany obiekt jest motelem. W przypadku obiektów hotelarskich np. noclegi w górach, kategoria oznaczona jest gwiazdkami lub cyframi rzymskimi przy czym w przypadku hoteli, moteli i pensjonatów jest to zakres od jednej do pięciu gwiazdek, kempingi od jednej do czterech gwiazdek, a domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe posiadają kategorię oznaczoną cyframi rzymskimi: I, II i III.
Copyright (c)2008 Noclegi w górach